Cty Cổ Phần Thiết Bị Phụ Tùng Sài Gòn

Tầng 2, 8 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38224065, 38273857, 38292911, 38239741

Fax: (84-8) 38225382

Email: machinco7@hcm.vnn.vn

Chủ Tịch HĐQT: Ông Nguyễn Đình Hiền