Cty Phát Minh Vượng TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ-Cn Bình Dương

12/7 KP Đông Tân, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel: (84-650) 3734010

Fax: (84-650) 3735685

Email: binhduong@pmvs.com.vn

Website: www.pmvs.com.vn

Trưởng Đại Diện: Ông Nguyễn Trọng Lực

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bảo Vệ-Dịch Vụ Tuần Tra. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bảo Vệ-Dịch Vụ Tuần Tra, mua bán và báo giá Bảo Vệ-Dịch Vụ Tuần Tra.