Cty An Phước TNHH May Thêu Giày

100/11-12 An Dương Vương, P. 9, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38350059, 38350730

Fax: (84-8) 38350058

Email: anphuoc@hcm.vnn.vn

Website: www.anphuoc.com.vn

Tổng Giám Đốc: Bà Nguyễn Thị Điền

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm May Mặc-Các Công Ty, Giày-Sản Xuất & Bán Buôn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm May Mặc-Các Công Ty, Giày-Sản Xuất & Bán Buôn, mua bán và báo giá May Mặc-Các Công Ty, Giày-Sản Xuất & Bán Buôn.