Cty CBRE Việt Nam - Cn

Phòng 1201, Tầng 12, Tòa Nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38246125, 38246129

Fax: (84-8) 38238418

Email: vietnam@cbre.com; marc.townsend@cbre.com

Website: www.cbrevietnam.com

Tổng Giám Đốc: Ông Marc Townsend

Giới Thiệu Cty CBRE Việt Nam - Cn

Tòa nhà Capital Place6 Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCMĐT: (84-8) 8235773Fax: (84-8) 8235881