Cty Dòng Kẻ TNHH Một Thành Viên

16 Đặng Dung, P. Tân Định, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 62911176, 62911177

Fax: (84-8) 62911178

Email: info@theliner.com.vn; quan-hong.duc@theliner.com.vn

Website: www.theliner.com.vn

Giám Đốc: Ông Quảng Hồng Đức

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm An Ninh-Hệ Thống, Thiết Bị Kiểm Tra, Bảo Hộ Lao Động. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm An Ninh-Hệ Thống, Thiết Bị Kiểm Tra, Bảo Hộ Lao Động, mua bán và báo giá An Ninh-Hệ Thống, Thiết Bị Kiểm Tra, Bảo Hộ Lao Động.