Cơ Sở Hải Thành

100 Lương Trúc Đàm, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (0-8) 38650562

Fax: (84-8) 38395947

Email: cosohaithanh@gmail.com

Chủ Cơ Sở: Ông Lý Liên Thành

Giới Thiệu