Cty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Công Trình Bưu Điện

49Bis Trần Bình Trọng, P. 5, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 35150585, 35150584

Fax: (84-8) 35150580

Email: congtrinhbd@ptco.com.vn

Website: www.ptco.com.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Lê Văn Dinh

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bưu Chính-Các Dịch Vụ, Bưu Điện. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bưu Chính-Các Dịch Vụ, Bưu Điện, mua bán và báo giá Bưu Chính-Các Dịch Vụ, Bưu Điện.