Cty Phú Mỹ Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Đường 10, H. Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Tel: (84-64) 3923832, 3876832

Fax: (84-64) 3923833

Email: phumyconcrete@yahoo.com.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Đặng Đình Trung

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bê Tông-Các Sản Phẩm. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bê Tông-Các Sản Phẩm, mua bán và báo giá Bê Tông-Các Sản Phẩm.