Cty Long Đằng TNHH Sản Xuất Thương Mại

Ấp 1, X. Long Khê, H. Cần Đước, Long An

Tel: (84-72) 3723232, 3723233

Fax: (84-72) 3723231

Email: info@longdangpapertube.com

Website: www.longdangpapertube.com

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Đóng Gói/Bao Gói-Dịch Vụ, Nhựa-Các Sản Phẩm. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Đóng Gói/Bao Gói-Dịch Vụ, Nhựa-Các Sản Phẩm, mua bán và báo giá Đóng Gói/Bao Gói-Dịch Vụ, Nhựa-Các Sản Phẩm.
Ngành nghề
Đóng Gói/Bao Gói-Dịch Vụ  |  Nhựa-Các Sản Phẩm
Từ khóa liên quan