Cty Apex Đà Lạt TNHH

38 Trần Phú, P. 4, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Tel: (84-63) 3824024, 3829779

Fax: (84-63) 3832892

Email: apexdl@hcm.vnn.vn

Website: www.apexfweatervietnam.com

Giám Đốc: Ông Chong Chee Yong

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Len/Dạ. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Len/Dạ, mua bán và báo giá Len/Dạ.
Ngành nghề
Len/Dạ