Cty TNHH Một Thành Viên Cao Su 30/4 Tây Ninh

Ấp Long Yên, Quốc Lộ 22B, X. Long Thành Nam, H. Hòa Thành, Tây Ninh

Tel: (84-66) 3843716, 3843798, 3840121, 3841525

Fax: (84-66) 3840193

Email: tairuco@hcm.vnn.vn

Giám Đốc: Ông Lê Minh Quyền

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Cao Su-Các Sản Phẩm. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Cao Su-Các Sản Phẩm, mua bán và báo giá Cao Su-Các Sản Phẩm.
Ngành nghề
Từ khóa liên quan