Cty Liên Kết TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật

2D1 Đường 10, P. Tân Quy, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 37716032

Fax: (84-8) 37751715

Email: lienket@lienket.com.vn

Giám Đốc: Ông Nguyễn Thành Hiền