Cty Hợp Chúng TNHH

744 Bến Hàm Tử, P. 10, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38536623, 39509210

Fax: (84-8) 38555895

Email: hopchung@hcm.vnn.vn

Website: www.hopchung.com

Giám Đốc: Ông Mã Chí Phong

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Truyền Hình-Thiết Bị, Ăng Ten. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Truyền Hình-Thiết Bị, Ăng Ten, mua bán và báo giá Truyền Hình-Thiết Bị, Ăng Ten.