Ngọc Hoa Pha Lê

329 Nguyễn An Ninh, P. 9, , Bà Rịa-Vũng Tàu

Tel: (84-64) 6250372

Fax: (84-64) 6250372

Email: ngochoacrystal@gmail.com

Website: www.ngochoaphale.com

Từ khóa liên quan