Trường Trung Học Phổ Thông Tư Thục Thái Bình Dương

16 Võ Trường Toản, P. 2, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38412131

Fax: (84-8) 35104719

Email: aca@phs.com.vn

Website: www.phs.com.vn

Hiệu Trưởng: Ông Đinh Quang Hảo

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Trường-Trung Tâm Đào Tạo. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Trường-Trung Tâm Đào Tạo, mua bán và báo giá Trường-Trung Tâm Đào Tạo.