Cty Hưng Thịnh TNHH Sản Xuất Thương Mại

5B Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38439644, 38465767, 39317589

Fax: (84-8) 38439879

Email: hungthinh91098@hcm.vnn.vn

Giám Đốc: Ông Trương Khắc Minh

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Hương Liệu, Hóa Chất. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Hương Liệu, Hóa Chất, mua bán và báo giá Hương Liệu, Hóa Chất.
Ngành nghề