Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hàng Tiểu Thủ Công Nghiệp Sài Gòn

3-5/1 Phan Văn Trường, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38296945, 38296946, 38296942

Fax: (84-8) 38292584

Email: imex@artexsaigon.com.vn

Website: www.artexsaigon.com.vn

Chủ Tịch HĐQT: Ông Phạm Văn Dương

Giới Thiệu Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hàng Tiểu Thủ Công Nghiệp Sài Gòn

Opera View
161 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8229339
Fax: (84-8) 8225758
Thông tin liên lạc khác

Opera View
161 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8229339
Fax: (84-8) 8225758