Cty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Hạ Tầng

15 Hoàng Hoa Thám, P. 6, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 35511882, 35150286

Fax: (84-8) 38030579

Email: idi@hcm.vnn.vn

Giám Đốc: Ông Lê Lăng