Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau

126 Đường 3 Tháng 2, P. 6, Tp. Cà Mau, Cà Mau

Tel: (84-780) 3825262, 3828234

Fax: (84-780) 3838390

Email: cdcdcm@vnn.vn; cdcd.d61@moet.edu.vn

Website: caodangcongdong.camau.gov.vn

Hiệu Trưởng: Ông Nguyễn Bình Đẳng

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Trường-Trung Tâm Đào Tạo. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Trường-Trung Tâm Đào Tạo, mua bán và báo giá Trường-Trung Tâm Đào Tạo.