Cty Khải Lợi TNHH Thương Mại

1818/3D Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 37199666

Fax: (84-8) 37199777, 37199888

Email: kaily@hcm.vnn.vn

Website: www.khailoi.com

Tổng Giám Đốc: Ông Lạc Cường