Cty Nguyên Phát Cổ Phần Sản Xuất Công Nghiệp Thương Mại

Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Lô 22, Đường 3, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 37507194, 37507195, 37507196, 37507844, 37507845

Fax: (84-8) 37505639, 37507193

Email: nguyenphat01@hcm.vnn.vn

Giám Đốc: Ông Hồ Séc Nhìn