Cty Khánh Anh TNHH Thương Mại-Dịch Vụ

Cty Khánh Anh TNHH Thương Mại-Dịch Vụ

83/68 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39782493, 39782494, 0903618716

Fax: (84-8) 39782496

Email: kaco@inoxkaco.vn

Bản Đồ