Cty Khánh Long TNHH

70 An Điềm, P. 10, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38555184, 38547011, 39507115, 38567278

Fax: (84-8) 38567278

Giám Đốc: Ông Meng Hay

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Hương Liệu, Thuốc Trừ Sâu/Thuốc Diệt Côn Trùng, Thương Mại-Các Công Ty. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Hương Liệu, Thuốc Trừ Sâu/Thuốc Diệt Côn Trùng, Thương Mại-Các Công Ty, mua bán và báo giá Hương Liệu, Thuốc Trừ Sâu/Thuốc Diệt Côn Trùng, Thương Mại-Các Công Ty.
Ngành nghề
Hương Liệu  |  Thuốc Trừ Sâu/Thuốc Diệt Côn Trùng  |  Thương Mại-Các Công Ty