Cty Chương Dương Cổ Phần

225 Bến Chương Dương, P. Cô Giang, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38367734, 35125771, 38368878, 38982566

Fax: (84-8) 38360582, 38125789

Email: cdacic@vnn.vn

Website: www.acic.com.vn

Chủ Tịch HĐQT: Ông Trần Mai Cường

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Xây Dựng-Thầu Tổng Hợp, Văn Phòng-Cho Thuê. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Xây Dựng-Thầu Tổng Hợp, Văn Phòng-Cho Thuê, mua bán và báo giá Xây Dựng-Thầu Tổng Hợp, Văn Phòng-Cho Thuê.