Khách Sạn Cát Biển-Cty TNHH Đông An

15 Cửa Đại, P. Cửa Đại, Tp. Hội An, Quảng Nam

Tel: (84-510) 3927999

Fax: (84-510) 3927666

Website: www.seaandsandhotel.com

Giám Đốc: Ông Phạm Xuân Chiến Hòa

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Khách Sạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Khách Sạn, mua bán và báo giá Khách Sạn.
Ngành nghề