Cty An Lợi TNHH

Thôn Thạnh Mỹ 2, TT. Thạnh Mỹ, H. Nam Giang, Quảng Nam

Tel: (84-510) 3840445, 0903545449

Fax: (84-510) 3618068

Phó Giám Đốc: Ông Lê Lợi

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Đá-Khai Thác, Vật Liệu Xây Dựng. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Đá-Khai Thác, Vật Liệu Xây Dựng, mua bán và báo giá Đá-Khai Thác, Vật Liệu Xây Dựng.
Từ khóa liên quan