Cty Cổ Phần Thương Nghiệp Bạc Liêu-Cn

121 Phan Ngọc Hiển, P. 3, TX. Bạc Liêu, Bạc Liêu

Tel: (84-781) 3824164, 3824163

Fax: (84-781) 3821879

Email: cttnbl@hcm.vnn.vn

Giám Đốc: Ông Hồ Thanh Trí

Giới Thiệu