Cty Nguyên Phát TNHH

Lô 13-14, Hà Huy Tập Nối Dài, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Tel: (84-511) 3721724, 3746111, 3746404

Fax: (84-511) 3746434

Email: nguyenphathotel@vnn.vn

Giám Đốc: Ông Trần Văn Định

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Ô Tô-Sản Xuất & Bán Buôn Phụ Tùng, Khách Sạn, Đá-Trang Thiết Bị Khai Thác. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Ô Tô-Sản Xuất & Bán Buôn Phụ Tùng, Khách Sạn, Đá-Trang Thiết Bị Khai Thác, mua bán và báo giá Ô Tô-Sản Xuất & Bán Buôn Phụ Tùng, Khách Sạn, Đá-Trang Thiết Bị Khai Thác.