Cty Nhân Sơn TNHH

418A Nguyễn Thái Sơn, P. 5, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39181899, 39179451

Fax: (84-8) 39859236

Email: nhansonbp@yahoo.com

Giám Đốc: Ông Cáp Trọng Nhân