Cty Liên Thành TNHH Xây Dựng

Ấp 4, X. Phước Vĩnh An, H. Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38921287, 37901972

Fax: (84-8) 37901973

Giám Đốc: Ông Đặng Quang Thành

Giới Thiệu