Cty Liwayway Việt Nam Cổ Phần Công Nghiệp Thực Phẩm

10/16 Xuân Diệu, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38420220, 38112080, 38112081, 38112082, 38112083

Fax: (84-8) 38111002

Email: imchcm@hcm.vnn.vn; liwayway@hcm.vnn.vn

Giám Đốc: Ông Robert Tan Li

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Thực Phẩm-Các Sản Phẩm. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Thực Phẩm-Các Sản Phẩm, mua bán và báo giá Thực Phẩm-Các Sản Phẩm.