Cty Kinh Thành TNHH

78 Đường 4, Cư Xá Đô Thành, P. 4, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 62920249, 62920245, 62920248

Fax: (84-8) 38329356

Email: kinhthanh@kinhthanhco.com

Website: www.kinhthanhco.com

Giám Đốc: Ông Nguyễn Hoàng Phong

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Áo Mưa-Sản Xuất & Bán Buôn, Dù/Ô-Sản Xuất & Bán Buôn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Áo Mưa-Sản Xuất & Bán Buôn, Dù/Ô-Sản Xuất & Bán Buôn, mua bán và báo giá Áo Mưa-Sản Xuất & Bán Buôn, Dù/Ô-Sản Xuất & Bán Buôn.
Thông tin liên lạc khác

12Bis Nguyễn Ngọc Cung, P. 16, Q. 8, Tp. Hồ Chí MinhTel: (84-8) 9801107Fax: (84-8) 9801106

Ngành nghề
Áo Mưa-Sản Xuất & Bán Buôn  |  Dù/Ô-Sản Xuất & Bán Buôn