Cty Miền Đông Cổ Phần Xây Dựng Cơ Điện Lạnh

52 Quốc Lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 35116744, 62948935, 62572652

Fax: (84-8) 38981450

Email: miendongemc@viettel.vn

Giám Đốc: Ông Nguyễn Hoàng Việt Nam

Từ khóa liên quan