Cty Messer Việt Nam TNHH Khí Công Nghiệp

21 Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, Đường Số 3, TX. Thuận An, Bình Dương

Tel: (84-650) 3756700

Fax: (84-650) 3756600

Email: info@messer.com.vn

Website: www.messergroup.com

Tổng Giám Đốc: Ông Victor Lim

Từ khóa liên quan