Cty Ta Cheng TNHH Kim Loại

Khu Công Nghiệp Đức Hòa I-Hạnh Phúc, Ấp 5, X. Đức Hòa Đông, H. Đức Hòa, Long An

Tel: (84-72) 3779888, 3779852

Fax: (84-72) 3779388

Email: tachenghcm@hcm.fpt.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Trần Tỷ

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Cửa, Nhôm-Các Sản Phẩm, Vật Liệu Xây Dựng. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Cửa, Nhôm-Các Sản Phẩm, Vật Liệu Xây Dựng, mua bán và báo giá Cửa, Nhôm-Các Sản Phẩm, Vật Liệu Xây Dựng.
Từ khóa liên quan