Cty Cổ Phần Thương Nghiệp Bạc Liêu-Cn

15 Lý Bôn, P. 2, Tp. Cà Mau, Cà Mau

Tel: (84-780) 3831157, 3831041

Fax: (84-780) 3834857

Giám Đốc Cn: Ông Lê Công Hưởng

Giới Thiệu