Cty Chợ Lớn Mới TNHH

107-113 Hậu Giang, P. 5, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39692270, 39692275, 39602430

Fax: (84-8) 39692626

Giám Đốc: Bà Tăng Thị Bạch Mai

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Khách Sạn, Karaoke, Nhà Hàng Việt Nam, Nhà Hàng Ý, Nhà Hàng Hoa. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Khách Sạn, Karaoke, Nhà Hàng Việt Nam, Nhà Hàng Ý, Nhà Hàng Hoa, mua bán và báo giá Khách Sạn, Karaoke, Nhà Hàng Việt Nam, Nhà Hàng Ý, Nhà Hàng Hoa.