Cty TNHH Khoa Học Công Nghệ & Bảo Vệ Môi Trường

2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 66728139

Fax: (84-8) 39110701, 39102095

Email: stepro@fpt.vn

Website: www.stepro.com.vn

Giám Đốc: Ông Nguyễn Quốc Tuấn