Cty Cổ Phần Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường Miền Nam

36 Lô A1, Ni Sư Huỳnh Liên, P. 10, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 54348229

Fax: (84-8) 54348230

Email: info@moitruongmiennam.com.vn

Website: www.moitruongmiennam.com.vn

Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Tịnh