Cty Hải Nguyên TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Môi Trường

95 Ca Văn Thỉnh, P. 11, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39718208, 39718069

Fax: (84-8) 39718069

Email: hainguyenltd.co@gmail.com

Website: www.moitruonghainguyen.com

Giám Đốc: Ông Nguyễn Minh Hải