Cty Cao Nguyên Xanh Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư

149 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 35591848

Fax: (84-8) 35591150

Email: info@caonguyenxanhgroup.com

Website: www.caonguyenxanhgroup.com

Giám Đốc: Ông Ngô Duy Anh Chương