Cty Jomu Textile TNHH

Khu Công Nghiệp Long Thành, Đường 1, H. Long Thành, Đồng Nai

Tel: (84-61) 3514011, 3514044, 3514014

Fax: (84-61) 3514012, 3514045

Email: hang@joumu.com.tw; jack@joumu.com.tw

Tổng Giám Đốc: Ông Jack Tsai

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Dệt-Các Công Ty. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Dệt-Các Công Ty, mua bán và báo giá Dệt-Các Công Ty.
Ngành nghề