Cty TNHH Một Thành Viên Nhiệt Điện Phú Mỹ

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Tel: (84-64) 3893746, 3876927

Fax: (84-64) 3876930

Email: phumy@evn.com.vn

Website: beta.pmtp.com.vn

Giám Đốc: Ông Trần Quốc Thuấn

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Điện Lực-Các Công Ty. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Điện Lực-Các Công Ty, mua bán và báo giá Điện Lực-Các Công Ty.