Cty HHH (Việt Nam) TNHH

Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, 10 Đường 10, X. Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương

Tel: (84-650) 3767681, 3767682

Fax: (84-650) 3767685

Email: kimquochung@yahoo.com

Website: www.hhhzip.com

Tổng Giám Đốc: Ông Y. R. Yoon

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Dây Kéo/Phéc-mơ-tuya-Sản Xuất & Bán Buôn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Dây Kéo/Phéc-mơ-tuya-Sản Xuất & Bán Buôn, mua bán và báo giá Dây Kéo/Phéc-mơ-tuya-Sản Xuất & Bán Buôn.
Ngành nghề
Dây Kéo/Phéc-mơ-tuya-Sản Xuất & Bán Buôn