Cty Quang Phát TNHH Thương Mại Dịch Vụ

2 Phổ Quang, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38458721, 38478744, 38478954

Fax: (84-8) 38478954

Email: qpc@quangphat.com

Website: www.quangphat.com

Giám Đốc: Ông Phạm Thanh Cảnh

Từ khóa liên quan