Cty Robert Bosch Việt Nam TNHH

Phòng 194, Tầng 10, 473 Golden Building, Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 62583690

Fax: (84-8) 62583692

Email: bosch-infoteam@vn.bosch.com

Website: www.bosch.com

Tổng Giám Đốc: Ông Võ Quang Huệ