Cty Bến Cát TNHH Một Thành Viên Cao Su

Ấp Rạch Bắp, X. An Tây, H. Bến Cát, Bình Dương

Tel: (84-650) 3564449, 3564715, 3578210

Fax: (84-650) 3565232

Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Minh

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Cao Su-Các Sản Phẩm. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Cao Su-Các Sản Phẩm, mua bán và báo giá Cao Su-Các Sản Phẩm.
Ngành nghề
Từ khóa liên quan