Cty General Electric International-Vpđd

Tầng 7, Ttâm Sài Gòn, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39146700

Fax: (84-8) 38219400

Website: www.ge.com

Trưởng Đại Diện: Bà Nguyễn My Lan