Cty Cổ Phần Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn

16 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38230958, 38222645

Fax: (84-8) 38223200

Email: spsc@hcm.vnn.vn

Website: www.spsc.com.vn

Chủ Tịch HĐQT: Ông Ngô Văn Ích