Cty Samsung Vina TNHH Điện Tử-Nhà Máy

938 Quốc Lộ 1A, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38965500, 38211111

Fax: (84-8) 38965566

Website: www.samsungvina.com.vn; www.samsung.com.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Park Je Hyoung

Thông tin liên lạc khác

102 Nguyễn Du, Q. 1, Tp. HCM
ĐT: (84-8) 8211111
Fax: (84-8) 8279701